top of page

Trudno jest opisać wszystko to, czym się zawodowo zajmuję, najłatwiej byłoby to zrobić pokazując mój kalendarz. 

Poniżej znaleźć można zatem kilkanaście ostatnio realizowanych przeze mnie projektów rozwojowych. 
Nazwa firmy, kilka słów o działaniach i grupie docelowej. Oczywiście o każdym z tych projektów mogę opowiedzieć szerzej. 

tmobile
1_edited.jpg

Webinar na starcie projektu dzielenia się w organizacji rozwojową informacja zwrotna. O tym jak opierać się w tym na wartościach organizacyjnych. 
Klient pisał o tym wydarzeniu tak oraz tak.

Lidl
2_edited.jpg

Wystąpienie podczas spotkania jednego z regionów. 
Półtora godziny opowieści o rozwijaniu kompetencji
i utrzymywaniu zaangażowania. 

alesa
3_edited.jpg

Projekt szkoleń menedżerskich. Trzy grupy szkoleniowe (dyrektorzy, menedżerowie, szefowie projektów).
Cztery dni szkoleniowe dla każdej z grup plus działania uzupełniające. 

PZU
1_edited.jpg

Wystąpienie o budowanie marki osobistej.
Część wydarzenia inaugurującego projekt rozwojowy w organizacji. 

aldi
WSTĘP-7_edited.jpg

Szkolenia mogą też dotyczyć tego, jak się rozwijać. 
Tak dokładnie było w przypadku tego projektu. 
Dwie grupy uczestników i moja autorska instrukcja
rozwoju  własnych kompetencji. 

sto
WSTĘP-6_edited.jpg

Trzy szkolenia zrealizowane dla grupy nauczycieli
i dyrektorów szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

Znakomite trzy dni w środowisku zmotywowanych
i pracowitych ludzi. 

microsoft
2_edited.jpg

Projekt wspierający budowanie kultury korzystania z niepowodzeń.
W jego ramach: wystąpienie, warsztaty projektowe, przygotowanie podręczników dla ambasadorów zmian, warsztaty dla menedżerów, przygotowanie filmów. 

pwc
35_edited.jpg

Szkolenie w ramach projektu Gen Sukcesu. 
Moduł poświęcony budowaniu mindsetu sukcesora. 

uniqa cykl
3_edited.jpg

Cykl działań rozwojowych wspierających wdrażania nowego modelu kompetencji w organizacji. Szkolenia, webinary, przygotowywanie materiałów wideo, podcasty, materiały tekstowe. 

sar
3_edited.jpg

Szkolenie w ramach flagowego projektu SAR, czyli MBS by Effie. 
Moduł poświęcony roli menedżera we wspieraniu rozwoju kompetencji jego zespołu. 

santander art
36_edited.jpg

Cykl artykułów pisanych dla pracowników firmy.
Na przestrzeni kilku miesięcy przygotowywałem materiały poświęcone tematom powiązanym z kalendarzem pracy
w banku. 

ipost
34_edited.jpg

Webinar poświęcony rozwijaniu kompetencji.
O tym, jak to robić z głową i o czym pamiętać. 

Alior marzec
1_edited.jpg

Wystąpienie podczas wydarzenia inaugurującego nowy projekt rozwojowy w organizacji. Lubię takie formaty
- 25 minut inspiracji w najczystszej formie!
Wyglądało to tak.

Velobank
32_edited.jpg

Szkolenie dla grupy trenerów wewnętrznych oraz grupy ekspertów, których zadaniem będzie dzielenie się swoją wiedzą ekspercką w organizacji. 
Dwa dni bardzo intensywnej pracy. 

Neauvia
33_edited.jpg

Dwa szkolenia dla grup lekarzy prowadzących szkoleniach
z zakresu medycyny estetycznej. Celem był rozwój kompetencji prowadzenia takich działań szkoleniowych. 

Jernimo Gdańsk
9_edited.jpg

Wystąpienie na spotkaniu menedżerów i pracowników jednego z regionów. Kolejna realizacja, tym razem Gdańsk. Bardzo przyjemnie dostać kolejne zaproszenie, z kolejnego regionu.  

Uniqa dwa luty
3_edited.jpg

Dwa szkolenia dla pracowników firmy.
Jedno dotyczące odnajdywania się w procesie zmian. Drugie - komunikacji, która służy budowaniu relacji. 
Obydwa online. 

Motul
WSTĘP-5_edited.jpg

Wystąpienie na spotkaniu podsumowującym udany rok działania firmy. Spotkanie - moje wystąpienie - uroczysta kolacja ;-)
 

Alior staż
1_edited.jpg

Wystąpienie na starcie programu stażowego w firmie. Opowiadałem o tym, jak czas stażu dobrze wykorzystać,
jak poruszać się w organizacji i dbać o swój poziom zaangażowania w działania. 
Klient pisał o tym wydarzeniu tak.

 

Uniqa event
3_edited.jpg

Wystąpienie dla Zarządu i grupy menedżerów wysokiego szczebla firmy. Najpierw 40 minut mojego wystąpienia,
a później pięć krótkich sesji poświęconych kluczowym zachowaniom w 
organizacji, prowadzonych na pięciu grupach uczestników. Świetny dzień! 
Post o tym wydarzeniu tutaj

 

ING wystąpieni
2_edited.jpg

Wystąpienie podczas spotkania podsumowującego rok jednego z zespołów w organizacji. Trochę o utrzymywaniu zaangażowania, trochę o odnajdywaniu się w zmianach. 
Dobrze jest wracać z kolejnym projektem do tych samych ludzi i tej samej organizacji. 

MBA
WSTĘP-4_edited.jpg

Wystąpienie na spotkaniu otwierającym nowy rok działania firmy. A konkretnie jej części "food",
a konkretnie food w kanale tradycyjnym i nowoczesnym. 


 

Alior rozwój
1_edited.jpg

Cykl trzech wystąpień poświęconych rozwojowi kompetencji. W trzech miastach Polski miałem okazję dać uczestnikom autorską instrukcję rozwoju osobistego - zestaw praktycznych wskazówek jak swój rozwój kształtować efektywnie.  
 

Faktoria

Wystąpienie na gali z okazji pięciolecia organizacji. Chodziło o coś maksymalnie lekkiego i pasującego do charakteru wydarzenia.  Merytoryczny mostek pomiędzy galą a wieczorną imprezą. Coś co dobrze zabrzmi między znakomitym wystąpieniem Prezesa a pokazem iluzji ;-) 
 

ING trenerskie
2_edited.jpg

Projekt rozwoju kompetencji trenerskich społeczności trenerów ING. Webinary, warsztaty online, wspólne projektowanie procesu onboardingu, przygotowanie materiałów video, superwizja szkoleń.
Łącznie kilka miesięcy pracy w jednym z moich najbardziej ulubionych obszarach tematycznych.  

Uniqa menedżerskie
3_edited.jpg

Projekt rozwoju kompetencji menedżerskich. Łącznie dwa tematy szkoleń: trening kompetencji menedżerskich
i zarządzanie zmianą. Te drugie zajęcia realizowane
w kooperacji z zaprzyjaźnionym trenerem. Tutaj można zobaczyć jak wyglądają dyplomy z takich kolaboracji ;-)

 

Jernimo
9_edited.jpg

Wystąpienie na spotkaniu menedżerów i pracowników jednego z regionów. O tyle przyjemny projekt, że to już kolejna realizacja w tej samej organizacji w kolejnych regionie. W 2023 można się spodziewać kolejnych. 

PKP
8_edited.jpg

Projekt uczący menedżerów organizacji korzystania
z różnorodności pracowników (głównie w wymiarze wieku
i płci). Pokazujący co to znaczy budować równość w miejscu pracy. Łącznie kilkadziesiąt szkoleń i przyjemność spotkania kilkuset menedżerów. 

 

Interity
7_edited.jpg

Projekt, którego zadaniem było budowanie kultury informacji zwrotnej w organizacji. Szkolenie dla grupy menedżerów organizacji oraz webinar dla wszystkich zainteresowanych pracowników. 
 

SWPS
4_edited.jpg

Kolejna już (piąta) edycja szkoleń w ramach Akademii Trenerów Uniwersytetu SWPS. W ramach programu zrealizowałem trzy tematy szkoleń. Kluczowe
kompetencje trenerskie, Narzędzia pracy trenera oraz Poruszanie się po rynku usług rozwojowych.
Z przyjemnością wrócę w roku 2023 na kolejne edycje.  


 

PLUS
13_edited.jpg

Webinar dla grupy menedżerów i pracowników organizacji, element wewnętrznego spotkania. Z głównym naciskiem na uczenie się z doświadczeń (nie tylko tych pozytywnych). 
 

JTI
12_edited.jpg

Szkolenie online z zakresu krytycznego myślenia
i podejmowania decyzji. Grupa szkoleniowa złożona z osób, które same wybrały sobie to szkolenie z kafeterii propozycji w organizacji. Co szczególnie cieszy, to już piąta grupa, które w JTI się na to szkolenie zdecydowała.  
 

Orbico
14_edited.jpg

Szkolenie dla grupy kilkunastu trenerów wewnętrznych
w organizacji. Zajmowaliśmy się budowaniem angażujących projektów szkoleniowych oraz radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami na sali szkoleniowej.

W tym miejscu może się pojawić opis projektu, który zrealizuję dla Twojej organizacji. 

Zapraszam do kontaktu

bottom of page