top of page

Pierwsze szkolenie w życiu przeprowadziłem 12 grudnia 2003 roku.
Mówiąc szczerze byłem tego dnia
tak zwanym trzecim trenerem -
dwójka trenerów prowadziła zajęcia
a ja rozdawałem i 
zbierałem instrukcje
do ćwiczeń. 

Od tego dnia bycie trenerem to moja podstawowa rola zawodowa.
Mam oczywiście swoje obszary specjalizacji,
o których poniżej. 

 

Alior staż

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

W projektach menedżerskich łączę wiedzę psychologiczną z własnymi doświadczeniami menedżerskimi oraz nośnymi, sprawdzonymi koncepcjami zarządzania. 
Najczęściej poruszam się w takich obszarach jak: trening kompetencji menedżerskich, menedżerskie narzędzia rozwoju, utrzymywanie zaangażowania, zarządzanie zmianą, radzenie sobie z konfliktem, zarządzanie zespołami rozproszonymi.

Faktoria

SZKOLENIA TRENERSKIE

 

Prowadzę projekty rozwoju kompetencji trenerskich –
od jednostkowych szkoleń do kompleksowych projektów szkół trenerów.
 Zrealizowałem kilkanaście projektów takich szkół, napisałem podręcznik pracy trenera
(więcej o nim tutaj), często wspieram organizacje
w rozwijaniu społeczności trenerów wewnętrznych
i ich kompetencji. 

PLUS

KOMPETENCJE OSOBISTE

Rozwijam także kompetencje osobiste.
Najczęściej w zakresie kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów, współpracy zespołowej, efektywności osobistej, komunikacji, korzystania
z informacji zwrotnej, odnajdywania się w zmianie, budowaniu relacji i prowadzenia wystąpień publicznych.

Orbico

PROJEKTY DIAGNOSTYCZNE

Pracę na sali szkoleniowej uzupełniam o projekty związane z diagnozą pracowników i organizacji.
Projektuję i prowadzę procesy AC/DC,
oceny 360 stopni, diagnozę talentów Gallupa.
Projektuję narzędzia diagnozy jakości pracy zespołowej
czy otwartości organizacji na korzystanie
z niepowodzeń. Najczęściej działania te
są uzupełnieniem projektów szkoleniowych. 

Orbico

PROJEKTY KONSULTINGOWE

Często w swojej pracy wykraczam poza samo rozwijanie kompetencji pracowników działaniami szkoleniowymi. 
Wspieram organizacje na etapie planowania i wdrażania zmian organizacyjnych, moderuję warsztaty strategiczne, tworzę systemy komunikacji wewnętrznej,
pomagam w kształtowaniu pożądanej kultury 
organizacyjnej czy działaniach
wspierających efektywne korzystanie z różnorodności. 

Nie tworzę wielkiej firmy szkoleniowej
(która mogłaby nosić wtedy odważną nazwę w stylu "Instytut Efektywnych
Szkoleń Biznesowych").

Nie oznacza to, że nie realizuję dużych projektów. Takich, które dotyczą setek osób
i dziesiątek dni szkoleniowych.
W takich przypadkach korzystam ze wsparcia trenerek i trenerów, których znam od lat.
Takich osób jak Justyna Matras, Marzena Jankowska, Marcin Renduda, Marcin Olkowicz, Zbyszek Kowalski
czy Paweł Popow.

Nigdy nie zapraszam do współpracy osób, których nie widziałem wcześniej w pracy na sali szkoleniowej. 

Zapraszam do kontaktu

bottom of page