WIERZĘ W SIŁĘ COACHINGU

WIEM, ŻE JEST TO EFEKTYWNE NARZĘDZIE ROZWOJU

MOJĄ ROLĄ JEST WSPIERANIE CELÓW KLIENTA

W MAKSYMALNIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE

COACH

Obszary coachingu

 

Specjalizuję się w coachingu realizowanym na rzecz menedżerów i pracowników firm. 

Nie lubię etykiet, ale gdybym chciał znaleźć właściwą napisałbym, że prowadzę business coaching oraz executive coaching. Choć wiem doskonale, że w każdym procesie coachingowym, nawet określonym jako wsparcie biznesowe, pojawiają się wątki osobiste, przynależne do life coachingu. Zawsze to Klient decyduje jakimi tematami będziemy się zajmować podczas sesji. 

Akredytacja ICF

 

Jestem coachem akredytowanym przez International Coach Federation. Mam certyfikat Associated Certified Coach (ACC). Oznacza to, że ukończyłem szkolenie właściwe dla coachów tej federacji oraz to, że mam za sobą odpowiednią ilość godzin coachingowych, przepracowanych na rzecz Klientów komercyjnych. 

Akredytacja taka oznacza także, że pracuję w zgodzie z Kodeksem Etycznym federacji, szanując zasady dotyczące standarów pracy coacha i właściwej relacji z Klientem. Kodeks ICF znaleźć można tutaj.

Przebieg pracy

 

Zaczynamy od sesji kontraktowej, która służy ustaleniu zasad pracy oraz ustaleniu celów całości pracy.  

Cel ten oczywiście w trakcie realizacji sesji może się zmienić, ale ważne jest, żeby na samym początku został określony. 

Sesja kontraktowa kończy się ustaleniem ilości sesji w procesie i ich intensywności w czasie. Każda kolejna sesja służy realizacji celu całości procesu coachingu, ale jednocześnie toczy się w oparciu o cel konkretnej sesji. Zawsze spotkanie kończy się oceną efektów sesji, dokonywaną przez Klienta. 

Relacja w coachingu

 

Wiem, że podstawą efektywności coachingu jest relacja, poczucie "chemii" pomiędzy Klientem a coachem. Podczas sesji kontraktowej daję się poznać Klientom na tyle, żeby byli w stanie wyrobić sobie zdanie, czy jestem dobrą osobą do zapewniania im wsparcia.

Jeśli "chemia" się nie pojawia, albo zanika w trakcie realizacji procesu - zawsze jestem w stanie wskazać innego coacha, którego kompetencji jestem pewien. 

 

Często zaczynam pracę z Klientem od zdania: "Moją rolą jest przygotować Cię, do tego, żebym po zakończeniu procesu nie był Ci potrzebny". Tak właśnie postrzegam swoją rolę. Mam być wsparciem w realizacji celów, nie mam przywiązywać do siebie Klienta na stałe. 

 

Pracuję na rzecz indywidualnych Klientów lub na rzecz menedżerów i pracowników firm. Zawsze podmiotem wsparcia jest dla mnie konkretny człowiek, a w polu mojego zainteresowania leżą jego konkretne cele. 

 

Nie twierdzę, że coaching jest metodą dobrą na wszystko, że jest niemal "wyższą formą życia". Staram się w podejściu do coachingu zachowywać zdrowy rozsądek. 

Wierzę, że to użyteczne narzędzie rozwoju, które może przynieść Klientowi korzyści i służyć realizacji jego celów. Wiem, że to dobra droga dla wielu ludzi, wiem też, że potrafię efektywnie Klientów na tej drodze wspierać.

Coaching i inne role

 

Pracę rozpoczynam sesją kontraktową, podczas której ustalam z Klientem moją rolę w procesie oraz zasady towarzyszące naszej pracy. Jeśli tego oczekuje Klient - włączam do pracy stricte coachingowej elementy szkolenia indywidualnego, zadania wdrożeniowe, elementy diagnozy potencjału czy sesje informacji zwrotnych z mojej strony. Staram się inspirować swoich Klientów lekturą czy filmem. Staram się tworzyć Klientom doświadczenia przydatne w lepszym wykorzystaniu swojego potencjału.

Miejsce spotkań

 

Prowadzę sesję w swoim biurze w centrum Katowic lub w miejscu wskazanym przez Klienta. Czasem spotykam się w miejscach bardziej neutralnych, na przykład cichej restauracji w mieście. Jestem oczywiście w stanie dojechać na miejsce sesji poza Katowice, 

prowadzę też sesje telefoniczne oraz sesje z wykorzystaniem komunikatora skype. Moje doświadczenie pokazuje, że - jeśli tylko Klientowi taka forma odpowiada - praca coachingowa w takiej formie jest równie efektywna jak spotkanie twarzą w twarz.